14, నవంబర్ 2008, శుక్రవారం

నేనూ నా ప్రకృతి

ముందుగా మీ అందరికీ నేను రాసిన కవిత ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి.

ఒక అందమైన అమ్మాయి కొండల్లో కోనల్లో తిరుగుతుంది. ఆమెకొక చక్కని దృశ్యం కనిపించింది. రెండు గుట్టలు అవి పచ్చరంగు చీరకట్టినంత ముద్దుగా, అందంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో రంగుల పూలు, సుగంధ భరిత పరిమళాలు, హొయలొలికే లతలు, పచ్చని గడ్డి, ఎంతో అందంగా ఉన్న ఆ రెండింటి మద్య ఒక అందంమైన ఏరు. ఏటిలో చేపలు. ఏటి గట్టున ఊరు. ఆ ఊరె మా ఊరు. ఆ అమ్మాయే నేను.

4 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ముందుగా మీకు ప్రోత్సాహO

chaalaa bhagaa vrasinaaru

Aha!Oho! చెప్పారు...

మీ ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలు!

భాస్కర రామిరెడ్డి చెప్పారు...

ఏంటో కవితంతా చదివినా ఆ ఊరేదో, ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలియటం లేదు :)

Aha!Oho! చెప్పారు...

అంతే అంకుల్! చాలా రోజుల తరువాత చదివితే అలాగే అన్పిస్తుంది.